ru | en
SVERNEI Igor SVERNEI Igor
16 Octombrie, 1972
satul Donduşeni, raionul Donduşeni, Republica Moldova

Titularizare UAP
07 Februarie 2003, secţia Pictură

Rezidenţa
Str. Hr. Botev 27, ap. 39, MD-2043, Chişinău, RM

Tel. (dom): [+373.22] 56 14 57
Tel. (atelier): [+373.22] 76 66 39
GSM: [+373] 069143195Formarea
1983-1990 Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, Chişinău
1990-1996 Tapiserie, Academia de Teatru Muzică şi Arte Plastice, clasa profesorilor: Andrei Negură, Virgil Tecuci, Veaceslav Damir, Chişinău
2002-2006 Doctorand, conducător ştiinţific dr. Tudor Stavilă, Institutul Studiul Artelor, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
Consacrarea
1996-1998 Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice, lector, Chişinău
1999-2002 Membru stagiar al UAP
1998-2005 Director, Colegiul de Arte plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău (CAP)
2002 Membru Titular al UAP
Expoziţii personale
2002 Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003 Carbonart, proiectul Lumină lină, Bahmut, raionul Călăraşi
2005 Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, Chişinău
2005 33+(-), Pictură netradiţională / video / obiect / instalaţie / performance, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Curiozitate, Teatrul de operă şi balet, Chişinău
2008
Expoziţii grup
1997-2005 Limba noastră cea română, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1997-2007 Saloanele Moldovei, Expoziţie concurs de Artă Contemporană, Chişinău – Bacău, România
1997-2006 Autumnală, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1996-1999 Expoziţie de Artă Plastică, Bucureşti, România
1999 Strasburg, Franţa
1998, 2000, 2002-2007 Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2000 Hanover, Germania
2002-2007 Noi, tineretul creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2002 Expoziţie dedicată aniversării de 115 ani ai Colegiului de Arte Plastice “Aexandru Plămădeală”, Muzeul CAP
2002 Arta nouă, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003, 2006 Arta contemporană din Republica Moldova – Congresul UAP, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003 Carbonart, Bahmut, raionul Călăraşi
2004 Acasă. Zilele Culturii Basarabene, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România
2004 Carbonart 2004, Proiectul Curiozitate, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2004 Conventul Pictural Internaţional Simon Hollosy, Baia Mare, România
2005 Expoziţie de grafică, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006-2007 Creanga rusă al arbjhekui creativităţii din Moldova, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Emergenţă, Iaşi, România
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură Babel, Utrecht, Olanda
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură al Consiliului Europei, Bruxelles, Belgia
2006 30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România
2006 Creaţia plastică 2006, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Învăţând, învaţă creaţia, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2007 Tabăra de creaţie Tescani. Galeriile de Artă, Bacău, România
Concursuri naționale / internaţionale
Tabere de creație / documentări
2005 Baia Mare, România
2006 Tescani, Bacău, România
2007 Tescani, Bacău, România
Lucrări în colecții publice
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Primăria municipiului Bacău, România
Muzeul de Arte Plastice, Baia Mare, România
Lucrări în colecții private
Albania, Canada, China, Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina
Alte activități culturale
1998 Preşedinte, Comisia la Examenele de absolvire, Şcoala de Arte Plastice pentru copii, Teleneşti, Republica Moldova
1999-2007 Coorganizator al epoziţiilor de creaţie a elevilor, Autumnala, Icoanana din sufletul meu, Saloanele de primăvară, De Ziua oraşului Chişinău, Colegiul de Arte plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
1999 Preşedinte, Comisia de Stat la Examenele de absolvire, Colegiul de Arte Plastice, Cahul, Republica Moldova
2000-2003, 2005-2006, Preşedinte, Comisiei de Stat la Examenele de absolvire, Colegiul de Arte Plastice, Soroca, Republica Moldova
2004 Coorganizator, Simpozionul Internaţional de Artă Contentemporană Netradiţională Carbonart, CAP Alexandru Plămădeală, Chişinău
2004 Schimb de experienţă şi documentare, Universitatea de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, România
2005 Iniţiator al donaţiei de opere de artă pentru Azilul de bătrâni din s. Plopi, r. Donduşeni
2006 Donator de bani în urma vînzării la expoziţia personală a megalolucrării Curiozitate, la Teatrul de Operă şi Balet, Chişinău, –Casei de Copii, s. Cernoleuca, raionul Donduşeni
2007 Membru al Consiliului penrtu achiziţionarea operelor de artă noi al Minisrerului Culturii şi Turismului, Republica Moldova
2007 Membru al juriului la Saloanele Moldovei, Expoziţie-concurs de Artă Contemporană
2007Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România
Stagii de reciclare
2001 Documentare şi schmb de experienţă la instituţiile de învăţământ artistic din Washincton, New York, San Francisco, Boston, Sakramento, Kleveland, s.a., SUA
2004 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova
2004 Documentare şi schmb de experienţă la Universitatea de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, România
2007 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova
Premii / distincții / titluri onorifice
2003 Diploma specială a juriului, Expoziţia concurs Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova-Bacău, România
2004 Premiului Primăriei Municipiului Bacău, Expoziţie Concurs de Artă Plastică Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2005 Nominalizare a juriului, Expoziţia concurs Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2006 Nominalizare a juriului, Expoziţie Concurs de Artă Plastică Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2007 Premiul I, Expoziţia-concurs Noi tineretul creator
Bibliografie
Svernei, Igor, Curiozitate 2004, Chişinău, 2005, în Art-Hoc, mai
Grigorean
, Elena, Caricatura i natura, în Kishinevskii obozrevatel,Chişinău, 2002, august 22
Migulina, Tatiana, Poliubite peizajista, în Economicescoe obozrenie, Chişinău, 2002, august 23
Popescu, Leonid, Peisaje poietice, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2002, august 29
Svernei, Igor, în Moldova Suverană, Chişinău, 2002, septembrie 11
Velicico, Larisa, Ot gobelena k peizaju, în Stolitsa, Chişinău, 2003, aug
Dragnev, Lilia, Spaţiu inexistent, Chişinău, 2003, în Art-Hoc, nr. 27-28, iarna
Bohanţov, Dorina, Reportaj din spaţiu inexistent, Chişinău, 2003, în Art-Hoc, nr.27-28, iarna
Lucaşenco, Denis, Saloanele Moldovei la a XIV-a ediţie, în Atelier, Chişinău, 2004
Conventul pictural internaţionalSimion Hollosy”, Baia Mare, 2004, septembrie 1-14
Hăgan, Noemi, Dacă a cunoaşte este un cîştig, atunci nouă nu ne este de ajuns, în Jurnalul de vineri, (septembrie, 10-16, săptămânal regional Maramureş & Satu Mare), Satu Mare, 2004, septembrie 8
Cazacova, Raisa, Ne pokidai Nadejda; în Delovaia gazeta, Chişinău, 2005, mai 11
Braga, Tudor, Energia act creator, în Moldova, Chişinău, 2005, nr. 3-4
Curiozitate pentru toată lumea..., în Moldova, Chişinău, 2006
Păduraru, Pavel, interviu cu Elena Frunze: ,, A noastră e lumea tăcerii, nu cea a revoluţiilor’’, în Timpul, Chişinău, 2007, Septembrie 03
Rurac, Nicolae, Saloanele Moldovei 2007, Ediţia a XVII-a, în Zile şi nopţi, Сhişinău, 2007, nr.9, Septembrie. – pg. 32-33
Tornia, Nelly, Ah, vernisaj ... Sprint ulitok?, în Kişinevskie novosti, Chişinău, 2007, Septembrie 07
Monografii / cataloage / postere / pliante / diplome
Igor Svernei, Album-catalog. Cu abordări semnate: Braga Tudor, critic de artă; Ciobanu Constantin I., dr. hab. studiul artelor; Hâncu Liviu, critic de artă; Jaloba Ghenadie – artist plastic; Popescu Leonid, Tâciuc Ghenadie – maeştri în artă; Tudor Stavilă, dr. hab. studiul artelor. Întreprinderea Editorial-Poligrafică Tipografia Centrală, Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei VIII. Catalog. Chişinău, 1998
Saloanele Moldovei IX. Catalog. Bacău, 1999
Saloanele Moldovei X. Catalog. Chişinău, 2000
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2001
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei XIII. Catalog. Bacău, 2003
Saloanele Moldovei XIV. Catalog. Bacău, 2004
Saloanele Moldovei XV. Catalog. Bacău, 2005
Saloanele Moldovei XVI. Catalog. Bacău, 2006
Saloanele Moldovei XVII. Catalog. Bacău, 2007
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, Editat de UAP RM, 2007
Acasă: Zilele Culturii Basarabene. Poster, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România, 2004
Orizont Eminescian II. Pliant pentru expoziţia de la Centrul Academic Eminescu, Chişinău, Editor Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi" UAP, 2005
Zbârnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. EdiţiaI. Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al R.M. Catalog. Chişinău, Editura Atelier, 2005
Arta contemporană din Republica Moldova. Catalog, Chişinău, Editura Atelier, 2006
Emergenţă. Poster,Iaşi, România, 2006
Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România, 2007
30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România,2006
Legături externe
Note critice
Autor de texte
Svernei, Igor, Colegiul de Arte Plastice Aleăandru Plămădeală 115 ani, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2003, Februarie 20
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery